تماس با مدیر عامل

تلفن : ۸۱-۳۶۴۱۱۹۷۹-۰۷۱
نمابر :۳۶۴۱۰۴۷۶-۰۷۱
صندوق پستی :
آدرس : فارس، شمال غرب شیراز، شهر جدید صدرا، بلوار دانش، خیابان دنا، ساختمان شرکت عمران شهر جدید صدرا