به اطلاع متقاضیان محترم پروژه مسکن مهر بناسازان رمضان که اسامی آنها در جدول ذیل درج گردیده است می رساند نظر به اینکه علیرغم اطلاع رسانی ها و پیگیری هایی که توسط این شرکت صورت گرفته است نسبت به تکمیل واریزی وجه مسکن خود اقدام ننموده اید و با توجه به توقف پروژه به دلیل عدم نقدینگی، اخطار می گردد که تا روز دو شنبه ۹۷/۷/۲۳ مهلت دارید جهت تکمیل مبلغ واریزی خود اقدام نمایید. 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا تاریخ مذکور مطابق دستورالعمل شورای تأمین مسکن استان فارس، از لیست ثبت نام متقاضیان حذف می گردید. 

 ردیف کد ملی نام نام خانوادگی
۱ ۲۵۷۲۱۵۸۱۴۰ ابراهیم محمدی
۲ ۲۴۳۳۲۱۹۲۹۹ زهرا شبانی کردشولی
۳ ۲۲۹۹۸۲۹۵۰۴ زهرا شفیعی تاج
۴ ۲۲۹۸۲۶۵۲۴۰ ملیحه دستوری
۵ ۲۲۹۹۳۲۲۹۸۱ مریم نوروزی پور
۶ ۶۵۵۹۷۷۶۰۳۴ فرح ناز ارج پور
۷ ۲۳۹۱۸۲۹۹۸۱ حسن دهدشتی
۸ ۲۵۷۱۶۸۰۶۶۸ علی اصغر بیژنی کوچی
۹ ۲۲۸۱۱۱۱۹۶۲ ندا عبداللهی
۱۰ ۵۱۳۹۸۵۳۶۶۳ ابراهیم روستائی
۱۱ ۲۲۹۶۰۲۷۴۰۷ صمد جلوه گر
۱۲ ۲۲۹۲۷۲۴۷۲۳ زهرا بذرافکن
۱۳ ۲۲۹۱۶۲۶۸۲۵ غلامعلی همتی
۱۴ ۲۲۹۶۰۴۳۳۳۱ بهرام طاوسیان حقیقی
۱۵ ۲۲۹۶۸۰۰۳۸۶ محمد ابراهیم جعفری
۱۶ ۲۳۰۰۰۹۷۸۱۸ علیرضا صدق آمیزحقیقی
۱۷ ۳۸۷۳۶۶۶۲۷۸ محمد مهری
۱۸ ۲۴۳۲۵۷۹۲۶۷ سید جعفر سجادیان
۱۹ ۲۴۳۱۷۳۷۱۶۰ غلامحسین نعمت الهی
۲۰ ۲۴۳۰۹۶۸۱۰۱ محمود پرهیزی
۲۱ ۲۲۹۸۷۲۱۱۳۰ احسان لشنی
۲۲ ۲۲۹۶۳۰۸۵۴۶ محمد مهدی زارع
۲۳ ۲۲۹۶۰۷۶۷۳۴ رحیم دهقانی
۲۴ ۲۲۹۱۷۳۲۰۰۵ تهمینه زاهدیان نژاد
۲۵ ۱۸۱۷۸۸۴۹۸۰ نصراله حسینی
۲۶ ۲۲۹۱۹۵۱۲۵۴ معصومه جوادی حسام ابادی
۲۷ ۲۵۳۸۹۸۹۳۱۰ محمدصادق خسروی
۲۸ ۶۴۸۹۶۰۶۳۵۶ مهرداد سلطانی پالنگری
۲۹ ۲۲۹۸۸۹۵۵۹۷ علیرضا کدخدائی
۳۰ ۲۲۹۵۲۶۷۳۳۱ رؤیا باقری
۳۱ ۲۵۷۰۱۳۳۰۸۶ سیدابوالفضل خالقی
۳۲ ۲۳۰۱۶۵۱۸۹۴ منوچهر غضنفری
۳۳ ۲۵۴۹۵۶۸۴۲۷ علی قهرمانی پور
۳۴ ۲۲۹۷۹۵۶۳۵۵ علی رنجبر
۳۵ ۲۲۹۶۱۷۹۱۹۳ مجید دهقانی
۳۶ ۲۲۹۶۹۳۴۴۲۰ اسدالله ابوالحسن پور لار
۳۷ ۲۲۹۷۵۲۲۰۵۳ حسین روغن گیر
۳۸ ۲۳۰۱۶۰۸۳۶۰ علی ناز زارعی
۳۹ ۲۴۳۱۷۵۶۲۸۹ مسعود داوری
۴۰ ۲۲۹۸۰۸۴۰۶۸ جمال اسدی طالب بیگی
۴۱ ۲۲۹۹۰۳۵۹۸۲ عبداله الوندی
۴۲ ۲۲۹۵۳۰۲۸۳۸ رضا آقائی
۴۳ ۲۵۴۹۷۰۵۲۹۷ محمد فریدونی
۴۴ ۲۲۹۶۹۳۱۱۴۶ طاها خرازی
۴۵ ۲۵۳۹۷۰۱۶۹۸ محمدحسن مولائی فر
۴۶ ۲۲۹۹۴۹۵۱۵۰ شهرام نظری فرد
۴۷ ۲۲۹۹۹۱۴۳۹۰ خاور آزاد
۴۸ ۲۴۳۱۹۶۱۴۷۸ جواد مرتضوی
۴۹ ۲۴۳۰۲۰۳۷۶۶ محبوبه مرتضوی
۵۰ ۲۴۳۰۰۱۱۳۸۷ معصومه فلاحی
۵۱ ۲۲۹۶۸۸۷۵۱۱ محمدرضا واثقی
۵۲ ۲۲۹۰۹۴۹۲۶۴ محمد صادق ید ملت
۵۳ ۲۲۹۶۹۴۰۳۵۸ محمدعلی شرافتی
۵۴ ۲۲۹۷۲۲۷۴۵۰ خانم ماه غظنفری شبانکاره
۵۵ ۲۲۹۱۸۸۱۹۲۲ احسان خوشخرام
۵۶ ۲۲۸۰۷۵۳۸۴۷ محمدامیر بساط اندازی
۵۷ ۵۴۶۹۶۳۴۳۸۸ سید عنایت زارع
۵۸ ۵۵۰۹۷۵۰۴۳۱ حیات فتحی زاده
۵۹ ۲۲۹۲۰۲۵۴۵۰ اصغر نوروزی
۶۰ ۲۲۹۵۴۰۲۷۳۵ علی شکر خوار
۶۱ ۲۲۹۶۱۶۶۲۲۹ محمد امین زارع
۶۲ ۲۲۹۷۷۷۵۸۸۱ الناز رفعتی
۶۳ ۲۲۹۸۹۰۲۶۴۱ غلامرضا رضائی
۶۴ ۲۲۹۷۶۶۵۹۲۱ هاله بیضائی
۶۵ ۴۰۳۱۶۷۱۵۶۳ رجبعلی علیزاده
۶۶ ۲۲۹۱۲۵۱۰۹۰ حسن کیوان شکوه
۶۷ ۲۴۵۱۲۲۸۷۸۴ عبداله فتحی تنگ ریزی
۶۸ ۲۵۳۹۰۲۲۲۳۵ سید علیرضا حمیدی
۶۹ ۲۵۴۹۱۸۲۳۵۹ سیدنورالدین موسوی اردکانی
۷۰ ۵۱۳۹۳۶۷۹۱۲ مجید ابراهیمی
۷۱ ۳۹۹۱۸۷۳۸۴۲ صغری شوقیان پایدار
۷۲ ۴۲۶۹۵۵۵۲۹۷ سولماز پایدار
۷۳ ۲۲۹۲۷۱۶۳۴۸ رحیم ره انجام
۷۴ ۵۱۴۹۶۳۴۷۶۱ محمدرضا صابرزاده شوریجه
۷۵ ۲۵۷۱۷۸۸۱۷۵ احد اکبرپور
۷۶ ۲۵۴۹۲۷۰۵۵۱ عبدالخالق شمس الدینی
۷۷ ۲۴۹۱۶۵۳۵۰۸ سارا ژاله
۷۸ ۲۵۵۹۰۳۴۲۹۸ معصومه حسین زاده
۷۹ ۲۲۹۷۱۷۶۲۶۰ اسمعیل قره چه
۸۰ ۲۲۹۷۰۱۶۰۷۷ علیرضا امیری عطا آبادی
۸۱ ۲۳۰۰۱۷۵۰۴۵ محمد مهدی بمونی جوکانی
۸۲ ۲۳۷۰۲۵۸۷۰۵ افسر مرحمتی
۸۳ ۲۲۸۰۷۴۱۲۱۰ امیر صفدری
۸۴ ۲۲۹۱۶۹۹۱۳۱ علی محمد قنبری
۸۵ ۲۲۹۳۰۲۷۰۲۳ وحید بازیار
۸۶ ۲۲۹۲۸۱۲۹۸۳ بمونعلی رحمانی
۸۷ ۲۲۹۹۴۲۴۲۰۲ فریدون دهقانی
۸۸ ۲۴۳۲۷۰۰۰۴۱ رمضانعلی رمضانی
۸۹ ۲۲۹۲۰۵۰۳۷۴ رامتین هنرمندان
۹۰ ۲۲۹۹۵۸۸۱۸۳ معبد اسلامی ملک آبادی
۹۱ ۲۲۹۲۶۷۳۵۵۱ محمود شکری
۹۲ ۲۲۹۱۶۹۳۳۶۰ منوچهر جوکار
۹۳ ۲۵۴۹۶۴۶۲۳۱ عبدالخالق خسروی آبپرده
۹۴ ۲۳۰۰۸۷۰۹۲۴ سمیه جوانمردی
۹۵ ۲۲۹۱۸۰۴۳۲۴ امین سلمانی
۹۶ ۲۲۹۶۸۵۸۴۲۲ لیلا کاوه
۹۷ ۲۲۹۲۶۹۰۳۸۱ رامین نجمی
۹۸ ۲۲۹۶۸۶۷۷۸۲ محمد حسین خالدی
۹۹ ۲۲۹۱۱۷۲۶۹۷ غلام حسین قناعت پیشه سنانی
۱۰۰ ۲۲۹۶۶۹۴۸۸۸ اکبر فیروزی
۱۰۱ ۲۵۷۰۹۴۶۹۳۱ زین العابدین زینلی
۱۰۲ ۲۲۹۸۸۴۴۸۰۱ علی فروزه
۱۰۳ ۲۲۹۵۳۱۴۰۵۴ شهرام پورمختار بوشهری
۱۰۴ ۲۲۹۶۷۳۹۳۷۷ عباس کنعان نژاد
۱۰۵ ۲۲۹۶۱۸۴۰۳۰ لیلا قاطعی میمندی
۱۰۶ ۲۲۹۵۰۷۸۲۵۳ محمدمهدی یوسفی مقدم
۱۰۷ ۲۲۹۱۰۵۶۲۴۷ امیر گچکاران
۱۰۸ ۳۶۷۰۲۵۷۰۱۲ ابوذر غفاری مقدم
۱۰۹ ۲۹۷۱۶۸۹۷۶۱ داور ثروتان
۱۱۰ ۲۲۹۶۹۰۰۲۷۵ محمد مهدی محمد پور
۱۱۱ ۵۴۶۹۶۳۷۷۱۹ محمد مؤیدی
۱۱۲ ۲۵۷۲۴۱۵۹۴۱ پریوش روستائی
۱۱۳ ۲۲۹۸۹۶۸۵۱۹ شهرام سلطان پور
۱۱۴ ۳۵۴۹۶۹۱۷۵۰ فرخنده پزشکی
۱۱۵ ۵۲۹۹۶۱۳۳۳۴ حسن افشان
۱۱۶ ۲۴۱۱۴۳۹۳۲۶ حسین اسدی
۱۱۷ ۲۲۹۸۰۰۴۱۱۰ فرزاد کاوه نیا
۱۱۸ ۱۹۵۰۳۷۷۷۸۴ مریم گرگیان
۱۱۹ ۲۵۲۹۷۸۳۷۸۰ حمید حسین پور
۱۲۰ ۲۲۹۱۴۲۲۰۹۱ فاطمه رضائی
۱۲۱ ۲۳۷۰۴۱۶۰۱۷ حمید رضا حسن فرد
۱۲۲ ۲۲۹۵۱۸۳۵۹۶ جعفر بابائی
۱۲۳ ۲۲۹۶۰۰۷۷۱۶ کاظم هاشمی
۱۲۴ ۳۵۲۰۸۲۹۶۴۹ اکبر آخوندزاده
۱۲۵ ۲۵۷۱۰۹۵۶۴۱ عوض حسین دخت
۱۲۶ ۲۲۹۸۹۷۳۳۳۴ علیرضا باصری
۱۲۷ ۶۵۵۹۵۱۱۷۶۶ حمیدرضا رضائی
۱۲۸ ۲۳۰۱۶۱۱۶۱۲ غفار جهاندیده
۱۲۹ ۲۲۹۵۴۷۰۰۳۱ سید امیر محمود زاده
۱۳۰ ۱۸۱۸۹۶۸۷۵۴ حمید ملتزمی
۱۳۱ ۲۲۹۸۹۰۵۳۱۲ حامد گچکاران
۱۳۲ ۲۲۹۵۹۷۳۱۹۸ فاطمه مهدی زاده نادری
۱۳۳ ۲۲۹۴۳۶۳۰۴۳ فریدون مرادی
۱۳۴ ۲۲۹۷۷۰۲۵۵۸ مصطفی قانعی طیبلو
لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=19366
کد خبر
19366