متقاضی محترم طرح اقدام ملی تولید مسکن

بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت واریز وجه،حداکثر تا تاریخ 1399/09/01 می باشد.بدیهی است عدم واریز وجه تا سقف مبلغ 400میلیون ریال تا تاریخ فوق به منزله انصراف از طرح مذکور می باشد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=22784
کد خبر
22784