متقاضیان محترم مسکن مهر بلوک E بناسازان رمضان

خواهشمند است نسبت به مراجعه جهت امضاء،قرارداد ،تشکیل پرونده و تحویل واحد خود از تاریخ 99/02/01 تا 99/02/31 به واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید صدرا اقدام فرمایید.بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا مهلت مقرر عواقب آن بر عهده شخص متقاضی می باشد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=21795
کد خبر
21795