پروژه های ( نوآوران، ترکیب بنا، آنیستافر، بافت شهر، سحر فارس، سد عمران پارس گستر، سیمان فارس و خوزستان، عمران مارون )

بدین وسیله به اطلاع می رساند چنانچه تاکنون جهت امضای قرارداد، تشکیل پرونده و تحویل واحد اقدامی ننموده اید، می بایست تا ۱۵ خرداد ماه سال جاری به واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه نمایند. لذا اخطار می گردد درصورت عدم مراجعه و حذف واحد، عواقب آن به عهده  شخص  متقاضی می باشد.

  • جهت جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و سوء استفاده از خرید و فروش امتیاز واحد های مسکن مهر فاقد قرارداد جدأ خودداری فرمایید.

شرکت عمران شهر جدید صدرا هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

اسامی متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام نام خانوادگی کد ملی
۱ محمدحسین شمس ۱۸۱۹۳۹۱۰۴۳
۲ گلزار مجربیری ۶۵۵۹۴۲۰۷۶۰
۳ عبدالخذر جماجم ۱۸۲۸۵۸۰۵۹۷
۴ محمدرضا صادقی ۲۲۹۷۶۵۴۰۳۰
۵ علی اردشیری ۲۲۹۸۰۱۲۰۶۷
۶ اصغر دهقان حسامپور ۵۱۳۹۳۸۰۵۶۰
۷ همایون زارع ۲۲۹۳۱۶۶۲۲۸
۸ مهدی کشاورز ۲۲۹۲۱۴۰۲۶۸
۹ رسول مطهری پور ۲۲۹۶۶۹۲۴۵۱
۱۰ محمود فتحی ۲۱۶۲۴۷۰۶۳۲
۱۱ شوکت محیط ۲۴۵۰۳۰۴۴۱۱
۱۲ ابوالفضل شجاعی ۳۵۰۱۴۱۲۲۰۷
۱۳ امین شجاعی ۳۴۹۰۰۱۶۳۷۸
۱۴ نازار شفیعی ۴۹۴۹۰۷۹۳۹۵
۱۵ حمید سلیمانی ۲۳۹۱۶۸۰۰۲۳
۱۶ خیراله شکری ۲۴۷۰۴۶۰۰۹۳
۱۷ سید محمود حسینی ۲۳۹۱۶۹۷۳۴۱
۱۸ علیرضا رشیدبیگی ۲۲۹۱۹۸۳۴۶۶
۱۹ محمود زحمتکش ۲۳۰۱۱۵۸۰۷۱
۲۰ صدیقه شیخی ۲۵۲۹۱۹۷۳۵۰
۲۱ آذر رضائی ۲۴۳۲۱۶۰۰۷۱
۲۲ طاهره میرزازاده ۲۵۷۱۷۴۰۶۷۹
۲۳ حسین هاشمی ۲۲۹۶۹۱۳۹۰۳
۲۴ علیرضا ایروانی سعدی ۲۲۹۶۰۴۳۴۱۰
۲۵ محسن ذوالقدر ۲۲۹۵۵۳۳۴۹۱
۲۶ محمدهادی خاضعی ۲۲۹۸۹۸۱۱۰۸
۲۷ مهدی ابراهیمی نژاد ۲۵۲۹۲۴۸۱۷۶
۲۸ امیدرضا شهوه ۲۲۹۱۲۳۱۹۹۵
۲۹ حسنعلی پویان ۲۵۷۱۰۰۲۰۲۳
۳۰ اردشیر کشاورز ۲۵۷۱۶۳۳۴۰۶
۳۱ مسعود خیر ۲۳۷۰۳۸۳۳۰۵
۳۲ حمیده نکوئی فر ۱۹۵۰۴۲۶۴۸۳
۳۳ مهدی میرهاشمی ۴۰۷۳۰۲۱۷۷۱
۳۴ حبیب منفرد ۲۳۰۰۲۲۰۷۸۴
۳۵ رضا بلوچ نژاد ۲۲۹۸۸۱۶۲۳۹
۳۶ حمید برنبوی ۲۲۹۶۷۱۹۰۶۶
۳۷ عبداله جوکار ۲۲۹۳۲۴۵۵۷۸
۳۸ رحمت زارع ۲۲۹۳۱۷۹۱۲۵
۳۹ علیرضا بنیانی ۲۲۹۲۵۴۰۴۴۴
۴۰ محمد زمانی فر ۲۵۷۱۴۸۶۵۸۶
۴۱ ناصر شیمران ۲۲۹۴۹۱۹۴۰۸
۴۲ منیجه فرمانی ۲۳۰۱۶۸۲۳۸۲
۴۳ قدسیه مع الحق فرد ۲۲۹۶۷۳۲۸۴۴
۴۴ خدیجه قلی نژاد ۲۴۳۱۱۴۵۷۱۹
۴۵ شهرام صفری اسکندری ۱۸۱۹۷۶۰۹۰۱
۴۶ اله بخش فردسبوکی ۲۲۹۲۹۴۰۱۲۴
۴۷ صمد مظفری ۵۴۸۹۶۴۴۰۱۱
۴۸ هادی بحری ۲۲۹۷۴۱۸۱۹۱
۴۹ سیدخلیل رضوی سیمکانی ۲۲۹۵۱۹۳۷۵۳
۵۰ سعید رضائی ۲۳۹۱۲۶۵۰۸۵
۵۱ محترم تقی زاده نوبندگانی ۲۵۷۲۲۵۹۵۹۱
۵۲ نصرت برمکی ۱۸۱۵۱۸۲۰۶۷
۵۳ مجید حسینی فرد ۲۳۷۰۲۴۷۰۹۶
۵۴ محمدرضا جوزری ۱۸۱۹۱۰۹۴۹۶
۵۵ کرامت اله رعیتی ۲۲۹۵۹۰۵۶۶۴
۵۶ غلام حسین شاهوار حقیقی ۲۲۹۶۳۹۰۸۶۲
۵۷ سردار ممتحن قلاتی ۲۲۹۹۱۱۵۲۴۲
۵۸ شیرزاد میرزائی ۲۲۹۲۷۰۷۴۸۹
۵۹ فاطمه ده بزرگی ۲۲۹۵۸۵۵۲۹۲
لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=19358
کد خبر
19358