اطلاعیه – متقاضیان محترم پروژه زارع مهذبیه

نظر به اینکه تاکنون نسبت به تشکیل پرونده و فروش اقساطی واحد خود اقدامی ننموده اید لازم است حداکثر تا تاریخ 99/02/20 جهت انجام مراحل قانونی به واحد مسکن مهر مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا مهلت مقرر بر اساس مصوبات قانونی تسهیلات متعلقه به نرخ آزاد (18%) محاسبه خواهد شد و عواقب آن بر عهده شخص متقاضی می باشد.

واحد حقوقی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=21808
کد خبر
21808