متقاضی محترم مسکن مهر شهر جدید صدرا(اخطار نهایی)

نظر به اینکه تاکنون نسبت به امضاء قرارداد، تشکیل پرونده و تحویل واحد خود اقدامی ننموده اید لازم است حداکثر تا تاریخ 98/11/15 جهت انجام مراحل قانونی به واحد مسکن مهر مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا مهلت مقرر بر اساس مصوبات قانونی تسهیلات متعلقه به نرخ آزاد (18%) خواهد شد و عواقب آن بر عهده شخص متقاضی می باشد.

واحد حقوقی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=21543
کد خبر
21543