اخطاریه

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای تعاونی های مسکن و افراد حقیقی و حقوقی و دارندگان وکالت نامه از دریافت کنندگان اولیه زمین با کاربری های آپارتمانی و چند خانواری واقع در فازهای یک و دو محدوده قانونی شهر جدید صدرا می رساند، لازم است حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری نسبت به اخذ مجوز احداث بنا (مطابق ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی) از شهرداری صدرا اقدام نموده و بلافاصله جهت شروع ساخت و ساز اقدام نمایند. در غیراینصورت مطابق مفاد قراردادهای واگذاری، از طریق مراجع قضائی نسبت به ابطال قراردادها و استرداد زمین ها اقدام خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=19353
کد خبر
19353