” اطلاعیه مهم طرح اقدام ملی مسکن “

متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن شایسته است تا مورخ 99/12/25 نسبت به تحویل فیش واریزی عرصه خود به مبلغ 70000000ریال به واحد اقدام ملی مسکن، سرکار خانم حسینی اقدام نمایید.

شماره شبا: IR780100004001036904005068

شناسه واریز: 347036958285210118877436930061  به نام شرکت عمران شهرهای جدید

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=23529
کد خبر
23529