” اطلاعیه مهم مسکن مهر شهر جدید صدرا “

متقاضی محترم مسکن مهر خواهشمند است جهت تحویل واحد خود و انجام امور اداری و مالی،از روز شنبه مورخ 99/12/16 به واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه نمایید.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=23527
کد خبر
23527