” اطلاعیه مهم مسکن مهر شهر جدید صدرا (اخطار نهایی)”

بدین وسیله به متقاضیان مشروحه ذیل که تاکنون نسبت به امضا قرارداد و تشکیل پرونده فروش اقساطی و تحویل واحد خود اقدام ننموده اند اخطار می گردد اخرین مهلت مراجعه جهت تکمیل مراحل فوق الذکر روز سه شنبه مورخ 99/10/30 می باشد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا تاریخ اعلامی مطابق دستور العمل شورای تامین مسکن استان فارس اقدام و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت  .

اسامی متقاضیان پروژه مسکن مهر شهر جدید صدرا

واحد حقوقی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=23180
کد خبر
23180