به اطلاع کلیه مالکین، مستاجرین اراضی وقفی و متصدیان بنگاه های املاک شهر صدرا میرساند:

هرگونه خرید و فروش، ساخت و ساز،تفکیک و قطعه بندی (خارج از ضوابط مندرج در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی)در حریم و خارج حریم شهر صدرا و کلیه مجموعه های باغشهری واقع در آن ممنوع بوده و علاوه بر تخریب و قلع و قمع مستحدثات،متخلف به مرجع قضایی معرفی می گردد.

کارگروه مشترک امور اراضی،شهرداری و شرکت عمران صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=22073
کد خبر
22073