اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی شهرسازی در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید با عنوان برنامه استراتژیک در شهرهای جدید با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

در این راستا اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی شهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید با عنوان برنامه استراتژیک در شهرهای جدید با هدف اطلاع رسانی اقدامات و طرح های انجام شده در شهرهای جدید صدرا و هشتگرد در این زمینه به مخاطبان دانشگاهی، حرفه مندان و مدیران و کارشناسان مجموعه شهرهای جدید تشکیل گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، مدیر عامل این شرکت به عنوان اعضای پنل گفتگو در این نشست حضور داشتند وضمن ارائه نکاتی چند درمورد طرحCDS گفت:  شهر صدرا اولین تجربه تهیه CDS در شهرهای جدید داشته است.

خلیل حاجی پور افزود: طرح CDS از دهه 1990 مطرح شد و بیش از150 شهر در دنیا از شهرهای 50 هزار جمعیت تا 10 میلیون جمعیت، نظام برنامه ریزی خود را براساس CDS تنظیم کرده اند. ایشان افزودند این طرح ها از جنس پارادایم برنامه ریزی راهبردی است.

راهبرد توسعه شهری (CDS) ،همانطور که از عنوان آن پیداست، ماهیت استراتژیک دارند ولی آنچه CDS را از بقیه طرحهای راهبردی متمایز می کند، فرایند تهیه و اجرای آنهاست.  و نوعی تصمیم گیری مشارکتی است. فرایند تهیه راهبرد توسعه شهری یک فرایند مشارکتی است که با مشارکت فعال بهره‎وران و دست‎اندرکاران اصلی جامعه تهیه میشود. راهبرد توسعه شهری برنامه اقدامی (Action Plan) است برای رشد متوازن شهر که از طریق مشارکت عمومی برای بهبود کیفیت زندگی برای همه شهروندان تهیه شده و تداوم می‏یابد.

وی تصریح کرد:  طرح CDS هم به لحاظ شرح خدمات و هم فرآیند و هم از نظر محتوا و بودجه کاملا با طرح های نسل های قبل از خود که طرح های جامع و تفصیلی هست متفاوت است . طبق دستور العمل بانک جهانی سه ویژگی، طرح هایCDS را برجسته می کند، 1- تصویر بزرگتری از شهر را ببینیم اینکه این شهر نقش و جایگاهش در منطقه کلانشهری چیست و مزیت نسبی و مزیت رقابتی این شهر در این زمینه چه می باشد 2-  موضوع مشارکت شهروندان و شهرسازی مشارکتی که از دهه 1970 به بعد در همه تئوری های شهرسازی این موضوع جدی بوده، بحث ترویج و تشویق مشارکت در تصمیم گیری است 3- تدوین نقشه راه منحصر و ساخته شده برای آن شهر می باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا پیش شرط مهم CDS را اراده، خواست و تعهد مدیران اعلام کرد و ادامه داد: یکی از جنبه های ارزشمند تجربه CDS صدرا ، روش شناسی آن بود که به صورت روش کیفی انجام گرفت که از نظر من در تجربه های طرح های توسعه شهری در ایران یک گام رو به جلو بود، انواع نرم افزارهایی که برای تحلیل محتوا و تحلیل صحبتهای افراد در گروه های تلگرامی بکار گرفته شد و شیوه های مختلف روش های کیفی و روش شناسی کیفی که بکار گرفته شد یکی از نکات مهم  این تجربه بود.

حاجی پور با اشاره به اینکه نظام برنامه ریزی در همه دنیا یک تم یا بن مایه اصلی دارد افزود: قبل از انقلاب نظام برنامه ریزی ایران نهاد محور بود که از نظام برنامه ریزی فرانسه و بلژیک برگرفته بود و بعد از انقلاب نظام برنامه ریزی به نظام برنامه ریزی سند محورتبدیل شد.

وی اشاره کرد: ایراد اصلی که به طرح هایCDS  در ایران وارد می باشد  این واقعیت است که طرح های CDS ارتباطشان با نظام برنامه ریزی شهری و طرح های توسعه شهری برقرار و متصل نیست و فرآیند بررسی و تصمیم گیری این طرح به هیچ عنوان مشخص نیست. متصل به چارچوب نهادی و رسمی نظام برنامه ریزی شهری نیست و بنابراین اسناد CDS از پشتوانه قانونی لازم برخوردار نبوده و ضمانت اجرا ندارند.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا با اشاره به اینکه تمام طرح های توسعه شهری در چارچوب های حقوقی و قانونی تهیه نشده و این طرح در نظام برنامه ریزی مشروعیت قانونی ندارد، خاطر نشان کرد:  قدم اول این است که چارچوب های نهادی، رسمی و قانونی این طرح ها را بازنگری کنیم که اشکال اصلی و ایراد جدی آن، این است. بنابراین تا زمانی که این طرح ها جایگاه قانونی برایش پیدا نشود و نسبت آن با طرح های جامع و تفصیلی روشن نباشد نمی تواند کمک کننده باشد هر چند ما در شهر صدرا با این دیدگاه به لحاظ اجرایی تهیه نکرده ایم بلکه به عنوان یک سند سیاستی(Policy Paper) به آن نگاه شده است که یکی از بهترین اسنادی است که همه مطالعات را به صورت جامع دارد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=21344
کد خبر
21344