مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

 

  • اصل و فایل اسکن از اصل تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و افراد تحت تکفل (فرمت JPG با حجم 200k)
  • اصل و فایل اسکن از اصل کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل (فرمت JPG با حجم 200k)
  • اصل و فایل اسکن از اصل گواهی کفالت(سرپرستی) درصورت ضرورت (فرمت JPG با حجم 200k)
  • اصل و فایل اسکن از اصل گواهی سابقه سکونت در پنج سال اخیر(گواهی اشتغال به کار، گواهی تحصیل فرزندان، سابقه بیمه) (فرمت JPG با حجم 200k)
  • تعهدنامه محضری مبنی بر دارا بودن شرایط

(لازم است متقاضیان اسکن کلیه مدارک فوق الذکر را بوسیله یک عدد CD به مسئول ثبت نام تحویل دهند. بر روی CD نام و نام خانوادگی و کد ملی متقاضی درج گردد.)

 روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=21585
کد خبر
21585