متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن

چنانچه پس از بارگذاری مدارک خود ، تاکنون جهت تحویل فرم تعهد محضری اقدام ننموده اید بدینوسیله به اطلاع می رساند تا تاریخ 99/05/05 به شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه فرمایید. در غیر اینصورت عواقب آن بعهده شخص متقاضی می باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=22075
کد خبر
22075