متقاضی محترم پروژه بناسازان رمضان (اخطار دوم)

شایسته است با مراجعه به بانک مسکن به شرح ذیل حداکثر تا تاریخ 1400/02/10 با در دست داشتن فیش بانکی به واحد مالی مسکن مهر شرکت عمران صدرا مراجعه نمایید.

1-متقاضیان یک خوابه مبلغ 100000000 ریال به حساب متمرکز خود واریز نموده و موجودی کل خود را به مبلغ 325000000 ریال برسانید.

2-متقاضیان دو خوابه مبلغ 150000000 ریال به حساب متمرکز خود واریز نموده و موجودی کل خود را به مبلغ 380000000 ریال برسانید.

واحد حقوقی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=23628
کد خبر
23628