مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا گفت: شرکت عمران شهر جدید صدرا بنا بر تکالیف و وظایف محوله برنامه طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، عهده دار تأمین 21 هزار واحد مسکونی در این شهر می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، خلیل حاجی پور به فرآیند تأمین زمین و ساخت پروژه های اقدام ملی اشاره کرد و بیان داشت: مدیریت ساخت 11 هزار واحد مسکونی براساس روش مستقیم (سه جانبه) پیش‌بینی گردیده که تاکنون قرارداد ساخت ۳ هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی در قالب احداث ۴ پروژه منعقد و تجهیز کارگاه و عملیات اجرایی در آن‌ها آغاز گردیده و اراضی مدنظر جهت احداث ۷ هزار و ۸۵۰ واحد باقیمانده برنامه ساخت به روش مستقیم در حال آماده سازی می باشد.

‎ وی افزود: ساخت۲ هزار و ۲۰۵ واحد مسکونی با روش مشارکت در ساخت و در قالب ۱۰ پروژه برنامه ریزی گردیده است که در همین راستا، قراداد احداث یک هزار و ۳۰۷ واحد (۸ پروژه) با سازندگان واجد شرایط منعقد گردیده است و جهت ۲ پروژه باقیمانده با ظرفیت ساخت ۸۹۸ واحد مسکونی، فرآیند انتخاب شریک براساس دستورالعمل های ابلاغی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در حال پیگیری می باشد.

‎مدیرعامل شرکت عمران شهر صدرا در ادامه گفت: ساخت ۷ هزار و ۷۹۵ واحد مسکونی به روش واگذاری زمین با تعهد ساخت برنامه ریزی گردیده که از این تعداد، تاکنون قرارداد ساخت ۶۱۲ واحد مسکونی منعقد گردیده است و آماده سازی اراضی موردنیاز جهت تکمیل تعهدات واگذاری زمین با ظرفیت ساخت ۷ هزار و ۱۸۳واحد مسکونی در دست اقدام می باشد.

‎این مقام مسئول درخصوص فرآیند ثبت نام، پالایش و تخصیص واحد متقاضیان توضیح داد: از ابتدای نام نویسی طرح اقدام ملی مسکن تاکنون در چهار مرحله، ۷۱ هزار و ۶۹۰ نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند که از مجموع افراد ثبت نامی، تعداد ۹ هزار و ۷۹۱ نفر شرایط اولیه آنها احراز گردیده است و تخصیص پروژه ۴ هزار و ۹۱۷ نفر در پروژه های ماهور ۱ و ۲، برکت، اراضی ۵۰۰ هکتاری و پروژه فرهنگ (مختص متقاضیان آموزش و پرورش) انجام گردیده است.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=24088
کد خبر
24088