فرهاد همتیانپورفرد

رئیس اداره حراست

شماره تماس: 07136412202

مهدی ناظم زادگان

سرپرست واحد مشارکت

07136412587

علیرضا یونسی فرد خالص

سرپرست امور اداری

07136412587

علی صداقت پور

ذیحساب

شماره تماس: 07136411980

مجتبی کرمیان

سرپرست مالی و بودجه

شماره تماس: 07136411980

مازیار مازندرانی

سرپرست واحد املاک و دبیر هیئت مدیره

شماره تماس: 0713411980

سجاد کشاورز

سرپرست واحد حقوقی

شماره تماس: 07136411980

حسین حسین پور

رئیس حوزه مدیرعامل، ارزیابی عملکرد و بازرسی

شماره تماس: 07136411980

رضا شریفی

مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 07136410100

روح اله مظفری

سرپرست اداره فنی و اجرایی

07136411981

علیرضا صبوری

سرپرست اداره پیمان و رسیدگی

07136411979

سارا میرزا جهرمی

مسئول شهرسازی 

شماره تماس:07136411980

محمد پرهام

سرپرست اداره مسکن

شماره تماس:07136411979

فریبا رستگاری اقلیدی

سرپرست متقاضیان و مسئول امور مالی مسکن مهر

شماره تماس:07136411979

محمد کریم زیگلری

رئیس اداره فناوری اطلاعات

شماره تماس:07136411979

یوسف اسماعیلی ایوکی

مسئول GIS وسرپرست واحد حمل و نقل 

شماره تماس:07136411979

سید محمد قرا

سرپرست اداره ارزیابی و کنترل پروژه

شماره تماس:07136411979

نجیم علی طیبی نسب

سرپرست دبیرخانه

شماره تماس:07136411979

محسن افشاری

مسئول بایگانی

شماره تماس: داخلی 205- 07136411979