سالار نجفی

معاون اداری، مالی و بودجه

دکتر سالار نجفی معاون اداری، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته دکتری مدیریت آموزشی به پایان رسانده است.

شماره تماس: 226 داخلی- 07136411980              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

علی منصوری

معاون فنی و اجرایی

دکتر علی منصوری معاون فنی و اجرایی و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران در رشته دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا اخذ کرده است.

شماره تماس: 230 داخلی-0716411979                ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

علی گودرزی

معاون مسکن و شهرسازی

مهندس علی گودرزی معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ادامه دادند.

شماره تماس: 230 داخلی- 07136411980              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل