سالار نجفی

معاون اداری، مالی و بودجه

دکتر سالار نجفی معاون اداری، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته دکتری مدیریت آموزشی به پایان رسانده است.

شماره تماس: 226 داخلی- 07136411980

مشاهده پروفایل

علی منصوری

معاون فنی و اجرایی

دکتر علی منصوری معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران در رشته دکتری تخصص مهندسی محیط زیست گرایش الودگی هوا اخذ کرده است.

شماره تماس: 230 داخلی-0716411979

مشاهده پروفایل

علی گودرزی

معاون مسکن و شهرسازی

مهندس علی گودرزی معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ادامه دادند.

شماره تماس: 230 داخلی- 07136411980

مشاهده پروفایل