سالار نجفی

معاون اداری، مالی و بودجه

دکتر سالار نجفی معاون اداری، مالی و بودجه شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته دکتری مدیریت آموزشی به پایان رسانده است.

شماره تماس: 226 داخلی- 07136411980              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

عزیزاله روشن

معاون فنی و اجرایی

مهندس عزیزاله روشن معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه عسلویه در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری اخذ کرده است.

شماره تماس: 276 داخلی-0716411979                ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل

علی گودرزی

معاون مسکن و شهرسازی

مهندس علی گودرزی معاون مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی تحصیلات خود را در رشته دکتری شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ادامه دادند.

شماره تماس: 230 داخلی- 07136411980              ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل