خلیل حاجی پور

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

دکتر خلیل حاجی پور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه تهران در رشته دکتری شهرسازی اخذ کرده است.

شماره تماس:07136412989

مشاهده پروفایل

محمد ابراهیم فروزانی

رئیس هیأت مدیره

مهندس محمد ابراهیم فروزانی رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه شیراز در رشته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای اخذ کرده است.

شماره تماس: 07136412989

مشاهده پروفایل

ابراهیم بهاروند

عضو هیأت مدیره

مهندس ابراهیم بهاروند عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی صفاشهر در رشته کارشناسی ارشد شهر سازی و طراحی شهری اخذ کرده است.

شماره تماس: 07136412989

مشاهده پروفایل