احد بهجت حقیقی

عضو هیأت مدیره

دکتر احد بهجت حقیقی عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد. وی در حال تحصیل در رشته دکترای اقتصاد کشاورزی می باشد.

شماره تماس: 258 داخلی-0716411979                 ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: احد بهجت حقیقی

تاریخ و محل تولد: 58/06/05 – شیراز

سوابق علمی 

 • لیسانس کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
 • فوق لیسانس مدیریت توسعه
 • دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی

سوابق اجرایی 

 • معاون حفاظت اراضی منابع طبیعی استان فارس
 • دبیر کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی فارس
 • مسئول امور اداری اداره کل منابع طبیعی فارس
 • دبیر کمیسیون استعدادیابی و واگذاری اراضی اداره کل منابع طبیعی فارس
 • نماینده تام الاختیار مدیرکل درکمسیون واکذاری ارا ضی و استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی فارس
 • نماینده مدیر کل منابع طبیعی در شورای حفاظت از انفال و اراضی ملی دادگستری فارس
 • مشاور مدیرکل و مدیر امور ایثارگران اداره کل منابع طبیعی فارس
 • مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات منابع طبیعی فارس
 • قائم مقام و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی فارس
 • مدیربازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی فارس
 • عضو کمسیون واگذاری اراضی
 • مدیراموراداری سازمان جهاد کشاورزی فارس
 • معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تعاون روستایی فارس
 • مدیر سازمان تعاون روستایی فارس از سال93 الی98
 • مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی از سال 98 الی 99

گالری تصاویر