شهر جدید صدرا؛ شهر امید و زندگی

شهرهای جدید مجموعه های زیستی از پیش اندیشیده و برنامه ریزی شده ای هستند که آگاهانه در پاسخ به نیاز انسان امروز و اهداف از قبل تعیین شده ، احداث می شوند.
شهرهای جدید رویکردی معقول و منطقی به حل مشکلات روبه تزاید شهرنشینی در آغاز هزاره سوم است . بدون تردید هربرنامه پایدار و درازمدت در امر شهرسازی و تولید مسکن ، تأیید کننده شهرهای جدید است.
با چنین رویکردی شهرجدیدصدرا در مجاورت پایتخت فرهنگی ایران مکان یابی شد . شهر صدرا در 15 کیلومتری شمال غرب شیراز در نقطه ای خوش آب و هوا موسوم به « دشت آهوچر » که بیش از 300 متر مرتفع تر از شیراز است ، واقع گشته و با آب و هوای معتدل کوهستانی محیطی دلچسب ، شرایط اقلیمی دلپذیری را برای شهروندان خویش فراهم آورده است.

مکان یابی مناسب ، راه های دسترسی فراوان ، آب گوارا، هوای دلپذیر وطراحی مدرن شهری نوید دهنده آینده ای روشن برای این شهراست و ازآنجا که هویت شهرجدیدصدرا « سبز- فرهنگی » تعریف شده است ، علاوه بر پروژه « باغ شهر » که یکی از ویژگی های برجسته و راهکاری هوشمندانه برای سالم سازی محیط زیست وآشتی انسان با طبیعت وبه مثابه کمربند زمردین شهرصدرا می باشد، برنامه ریزی وسیع و فعالیت های چشمگیری نیز درجهت گسترش فضای سبز- تفریحی و توسعه صنعت گردشگری را در دست اقدام دارد.

توسعه فضای سبز و احداث باغ زیتون درمساحتی بیش ازیک میلیون مترمربع و طراحی پـارک بـزرگ و بین المللی اندیشه با مساحت 25 هکتار و دریاچه مصنوعی به وسعت 5 هکتار کـه بی شک درنوع خود بی نظیر خواهد بود به علاوه پروژه تفریحی سرزمین سبز صدرا ، مجموعه گردشگری (کوه گشت ) به وسعت 5/4 هکتار ، مجموعه توریستی – تفریحی (داووس) به وسعت 5/3 هکتار ، مجموعه نمایشگاه و موزه آکواریم آبزیان ( آتیس ) به وسعت 2 هکتار، مجتمع فرهنگی بانوان ، احداث و طراحی چندین فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی ، ورزشی و مذهبی به علاوه شروع به ساخت مجتمع بزرگ پژوهشی – درمانی پیوند اعضاء « ابوعلی سینا » با زیربنای 140000 مترمربع ، بی شک پروژه ای بی نظیر در نوع خود و یک مرکز فرا منطقه ای محسوب می گردد.

ساخت و طراحی چندین دانشگاه و مرکز آموزش عالی از جمله دانشکده علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از 20000 نفر دانشجو ، انتقال دانشکده علوم پزشکی به این شهر و مکانیابی دانشگاه صنعتی دوم شیراز در شهر صدرا ، تاسیس دانشکده و مرکز آموزش هیدروپونیک با همکاری دانشگاه علمی – کاربردی و احداث مجتمع آموزش کشت گلخانه ای (هیدروپونیک) به وسعت 4 هکتار از آن جمله است.

از سال 1389با عملیاتی شدن طرح مسکن مهر در کشور ,شهر جدید صدرا نیز با سهمیه ای در حدود 30 هزار واحد عملیات اجرایی پروژه های مسکن مهرخود را آغاز کرد.

با این نگرش دور از انتظار نخواهد بود اگر شهرصدرا درآینده ای نه چندان دور به جایگاهی الهام بخش در بعد شهرسازی نوین و قطب گردشگری با رویکردی خردگرا در سطح استان و حتی کشور بدل گردد.

شهرصدرا ، شهرسالم و شهر آرمانی کسانی است که با اسکانی مناسب و شایسته انسان امروز به فعالیت پرداخته و خلاقیت خود و فرزندانشان را بارور خواهند کرد.

ما معتقدیم دریک برنامه ریزی حساب شده می توانیم شهری درخور زیست ، پویا و ماندگار بنا کنیم . شهری که بتواند با اصول نوین شهرسازی و با رعایت استانداردهای پذیرفته شده از سوی سازمانهای بین المللی همخوانی داشته باشد.

الگوی تقسیمات شهری
شهر صدرا با توجه به فرم فیزیکی اراضی و محدودیت های توسعه به ترتیبی که خدمات با عملکرد در سطح محله – ناحیه و خدمات عمده در محور مجهز شهری استقرار یابد شکل گرفته است . مبنای تقسیمات داخلی در قالب محلات با جمعیتی در حدود 6 – 4 هزار نفر و نواحی با جمعیتی حدود 30-25 هزار نفر می باشد و بنابراین شهر به حدود 8 ناحیه تقسیم و هر ناحیه 4 تا 6 محله را شامل می شود و یک هسته مرکزی در قالب محور مجهز شهری که خدمات عمده شهری در طول شهر را تامین می کند و بر این مبنا نیز شبکه بندی شهر طراحی شده است. همچنین مجموعه باغشهرها در قالب حوزه های با تراکم ویژه در حاشیه شهر منظور شده است.

شهر صدرا با هویتی سبز و فرهنگی به عنوان مکمل شهر شیراز که پایتخت فرهنگی کشور می باشد، قطب آموزش عالی در منطقه تلقی می گردد.

گالری تصاویر