نخستین نظرسنجی اینترنتی سراسری از شهروندان شهرهای جدید با هدف اخذ نظرات و لحاظ آن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی در شهرهای مذکور انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا، با توجه به ضرورت کسب  نظرات شهروندان شهرهای جدید و لحاظ نمودن دیدگاه های آنان در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی شهرهای جدید کشور ، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید پرسشنامه اینترنتی تهیه و تدوین نموده است .

براساس این گزارش از شهروندان شهر جدید صدرا نیز دعوت بعمل می آید از 20 الی 30 مرداد ماه جهت ثبت نظرات خود با مراجعه به آدرس  https://survey.porsline.ir/s/01DXGS8 در این طرح سراسری مشارکت نمایند .

لینک کوتاه نوشته
https://sadra.ntdc.ir/?p=22225
کد خبر
22225