Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه  
تاریخ انتشار  
آخرین مهلت  
  دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل متعلق به خود را واقع در شهر جدید صدرا از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۷۰ ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید از املاک در مورخ ۲۳ اردیبهشت و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت و زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی، در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۸ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد مجوز برای کاربریهای آموزشی – درمانی – فرهنگی (جهت احداث سینما) – ورزشی – گردشگری ، فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط فراخوان در اسناد آن درج شده است

ردیف کاربری آدرس/نام ناحیه شماره
واحد/قطعه
طبقه مساحت مفید (مترمربع) قیمت کل ( ریال) شرایط فروش تضمین مزایده(ریال) توضیحات
۱ زمین باغشهری شمال ناحیه ۲۰۰هکتاری ۲٫۴۱ —– ۱۵۳۲٫۴ ۸,۸۱۱,۳۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۵۱۴,۳۳۹,۰۰۰ دارای ۱۰% سطح اشغال و ۱۵% تراکم
۲ زمین باغچه منطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران ۵۱۲ —– ۱۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰ فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۳ زمین باغچه منطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران ۵۱۳ —– ۱۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۴ زمین باغچه منطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران ۵۱۴ —– ۹۹۶ ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۵ زمین باغچه منطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران ۵۱۵ —– ۹۹۶ ۵,۶۲۷,۴۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۴۰۶,۳۷۰,۰۰۰ فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۶ زمین باغچه منطقه تنگ جلاب- شهرک بهاران ۵۱۶ —– ۱۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰ فقط دارای ۵۰ مترمربع مجوز احداث بنابوده و اجرای راه دسترسی و  اجرای تاسیسات مورد نیاز تا پای زمین بر عهده خریدار می باشد
۷ زمین مسکونی- ویلائی ناحیه ۲۶ هکتاری 1.691 —– 200 1,450,000,000 فقط بصورت تمام نقدی ریال ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ______
۸ زمین آموزشی ناحیه ۵۵ هکتاری ۴۹۴ —– ۲۹۹۲٫۰۲ ۶,۱۳۳,۶۴۱,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۴۳۱,۶۸۲,۰۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۲٫۲ درصد تخفیف می باشد -متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۹ زمین آموزشی ناحیه ۴۰ هکتاری ۷ —– ۲۵۶۸/۵۴ ۳,۸۵۲,۸۱۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۳۱۷,۶۴۰,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۱۰ زمین آموزشی ناحیه ۴۰ هکتاری ۸ —– ۳۲۳۶٫۱۴ ۴,۳۶۸,۷۸۹,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۳۴۳,۴۳۹,۴۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۱۱ زمین آموزشی ناحیه تعاونی جهاد 1090/1 —– 4729.41 7,094,115,000 50درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۴۶۲,۸۲۳,۴۵۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۵ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش مجوز  معتبر داشته باشد
۱۲ زمین درمانی ناحیه ۱۲۸ هکتاری-بر بلوار حافظ ۸۷٫۳ —– ۳۴۵۶٫۹ ۱۳,۱۳۶,۲۲۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۶۴۴,۰۸۶,۶۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰٫۵ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجوز معتبر داشته باشد
۱۳ زمین درمانی ناحیه تعاونی زمزم ۶۶۳٫۲ —– ۴۶۰۲ ۱۲,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۶۲۹,۶۶۵,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۹٫۱ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجوز معتبر داشته باشد
۱۴ زمین فرهنگی   (فقط جهت احداث سینما و سالن های نمایش) ناحیه ۹۰هکتاری(شمالغرب) – بربلوار دانش ۶۹۹٫۳ —– ۱۷۵۱٫۷ ۱۶,۶۴۱,۱۵۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۷۴۹,۲۳۴,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰٫۵۳ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از اداره ارشاد مجوز معتبر جهت احداث سینما داشته باشد
۱۵ زمین گردشگری ( مجموعه هتلینگ و تفریحی) شرق تپه کاج بخشی از پلاک ثبتی ۸٫۳۶۴۰۱ —– ۵۲۶۳۲٫۴۲ ۲۰۴,۶۸۱,۶۳۳,۳۳۳ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۶,۳۹۰,۴۴۹,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از اداره میراث فرهنگی مجوز معتبر داشته باشد
۱۶ زمین ورزشی ناحیه ۱۲۸ هکتاری ۸۲ —– ۲۳۶۲٫۵ ۴,۹۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۳۷۳,۰۶۲,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد- متقاضی می بایست از اداره ورزش و جوانان مجوز معتبر داشته باشد
۱۷ زمین ورزشی ناحیه ۱۸۰ هکتاری ۵۸۲/۲ —– ۳۰۲۰٫۶ ۱۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۳۶ ماهه ریال ۷۰۳,۰۹۰,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد-متقاضی می بایست از اداره ورزش و جوانان مجوز معتبر داشته باشد
۱۸ واحد آپارتمانی ناحیه ۲۰۰ هکتاری-مجتمع فردوسی ۴ دوم ۱۵۲٫۶ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ______
۱۹ واحد آپارتمانی ناحیه ۲۰۰ هکتاری- مجتمع آسمان صدرا ۹ اول ۱۰۷٫۵۵ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ______
۲۰ واحد تجاری (پروژه جمالی راد) جنوب ناحیه ۴۵ هکتاری-بلوار فردوسی ۹ همکف ۴۸٫۲۵ (با احتساب پارکینگ) ۱,۷۶۱,۱۲۵,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۷۶,۱۱۲,۵۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۱ واحد تجاری – مجتمع مروارید ناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا ۵۴ اول ۱۱۵٫۶۵ ۳,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۲۹۸,۴۷۵,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۲ واحد تجاری – مجتمع مروارید ناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا ۹۴ همکف پایین ۵۱٫۲۱ ۱,۶۳۸,۷۲۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۶۳,۸۷۲,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۳ واحد تجاری مجتمع مهندس یک ناحیه ۵۰ هکتاری- بلوار امام خمینی ۱۰۶ همکف ۳۸٫۷ ۲,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ فقط بصورت تمام نقدی ریال ۲۱۲,۸۵۰,۰۰۰ ______
۲۴ واحد خدمات خودرویی -فقط جهت انجام فعالیت های مرتبط با خدمات خودرو ناحیه ۱۰۰هکتاری -تقاطع دستغیب و آزادگان ۳۲ همکف ۳۹٫۶۴ ۱,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰ ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط ۲۴ ماهه ریال ۱۳۰,۸۱۲,۰۰۰ در صورت خرید نقدی شامل ۱۰ درصد تخفیف می باشد
۲۵ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا ۱۴ زیرزمین 22 143,000,000 فقط بصورت تمام نقدی ریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ———-
۲۶ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا ۱۶ زیرزمین 22 143,000,000 فقط بصورت تمام نقدی ریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ———-
۲۷ پارکینگ مجتمع تجاری مروارید ناحیه ۱۸۰ هکتاری -بلوار دنا ۱۸ زیرزمین 22 143,000,000 فقط بصورت تمام نقدی ریال ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ———-
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا