Project Description

عنوان مزایده آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبرجنوب، تماشا
تاریخ انتشار 98/08/08
آخرین مهلت 98/09/03
دانلود فایل های آگهی فراخوان عمومی دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای سیاست های وزارت متبوع و رعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی لازم مطابق ضوابط مقرر در ارزیابی کیفی و فنی سرمایه گذار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برخوردار باشند جهت سرمایه گذاری در ساخت مراکز محلات شهر جدید صدرا اقدام نماید.

آورده شرکت عمران: زمین و هزینه پروانه ساختمانی و نظارت عالیه (به میزان یک درصد برآورد اجرای پروژه)

آورده شریک: سایر هزینه ها شامل هزینه های طراحی، ساخت، نظارت و غیره تا بهره برداری کامل

نحوه انتخاب شریک: پس از ارزیابی کیفی سرمایه گذاران، از متقاضیان واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.

برنامه زمانی و مکانی دریافت و تحویل اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 19/08/98 از ساعت 8:00 تا 15:00 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا واقع در شمال غرب شیراز، شهر جدید صدرا،  بلوار دانش، خیابان دنا، ساختمان شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه نموده، و همچنین از نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کیش- غرفه 15 از تاریخ 27/08/98 لغایت 30/08/98 و یا از طریق سایت شرکت عمران صدرا به آدرس https://sadra.ntdc.ir اسناد را دریافت نمایند. اسناد و مدارک و مستندات می بایست در پاکت دربسته و حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 03/09/98 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا تحویل گردد.

شایان ذکر است این آگهی تنها به منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران انتشار یافته و پس از بررسی مدارک دریافتی از طرف متقاضیان و ارزیابی نهایی، در صورت احراز صلاحیت نسبت به دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری ذیصلاح اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه های با کاربری تجاری و خدماتی در مراکز محلات  (جهت اطلاعات بیشتر به قسمت بالا، دانلود فایل های آگهی ) مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا