Project Description

عنوان مزایده آگهی فراخوان عمومی(فرصت های سرمایه گذاری)
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های خبرجنوب، افسانه
تاریخ انتشار 98/09/16
آخرین مهلت 98/10/04
دانلود فایل های آگهی فراخوان عمومی دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای سیاست های وزارت متبوع و رعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران واجد شرایط که از توانمندی فنی و مالی لازم مطابق ضوابط مقرر در ارزیابی کیفی و فنی سرمایه گذار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برخوردار باشند جهت سرمایه گذاری در ساخت مراکز محلات شهر جدید صدرا اقدام نماید.

آورده شرکت عمران:زمین و هزینه پروانه ساختمانی و نظارت عالیه (به میزان یک درصد برآورد اجرای پروژه)

آورده شریک: سایر هزینه ها شامل هزینه های طراحی، ساخت، نظارت و غیره تا بهره برداری کامل

نحوه انتخاب شریک: پس از ارزیابی کیفی سرمایه گذاران، از متقاضیان واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت خواهد شد.

برنامه زمانی و مکانی دریافت و تحویل اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/09/27 از ساعت 8:00 تا 15:00 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا واقع در شمال غرب شیراز، شهر جدید صدرا،  بلوار دانش، خیابان دنا، ساختمان شرکت عمران شهر جدید صدرا مراجعه نموده یا از طریق سایت شرکت عمران صدرا به آدرس https://sadra.ntdc.ir اسناد را دریافت نمایند. اسناد و مدارک و مستندات می بایست در پاکت دربسته و حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/10/04 به واحد مشارکت و سرمایه گذاری شرکت عمران شهر جدید صدرا تحویل گردد.

شایان ذکر است این آگهی تنها به منظور شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران انتشار یافته و پس از بررسی مدارک دریافتی از طرف متقاضیان و ارزیابی نهایی، در صورت احراز صلاحیت نسبت به دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری ذیصلاح اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه های با کاربری تجاری و خدماتی در مراکز محلات  (جهت اطلاعات بیشتر به قسمت بالا، دانلود فایل های آگهی ) مراجعه فرمایید.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا