Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه خبرجنوب، شیرازنوین
تاریخ انتشار 1400/01/30
آخرین مهلت 1400/02/11
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را واقع در محدوده قانونی شهر جدید صدرا از طریق آگهی فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، از روز دوشنبه مورخ 30 ام فروردین ماه به اداره حراست شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا (تلفن : 81-6411979 داخلی 254 و 255 ) مراجعه و جهت کسب اطلاع از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. شایان ذکر است زمان بازدید از املاک (ارائه شده) در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به اداره حراست شرکت عمران صدرا ، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت، در ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط فراخوان در اسناد مربوطه درج شده است . ضمناً پرداخت هزینه گزارشات کارشناسی مربوط به تعیین نرخ پایه و هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد. لازم بذکر است برندگان فراخوان باید حداکثر بعد از ده روز کاری نسبت به انجام مناسبات مالی و پرداخت بخش نقدی ملک مربوطه اقدام نمایند.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف کاربری آدرس/نام ناحیه شماره
قطعه/واحد
مساحت (مترمربع) قیمت کل ( ریال) شرایط پرداخت وجه  مبلغ تضمین شرکت در فراخوان (ریال) توضیحات تکمیلی  و مجوزات مورد نیاز در زمان ارائه پیشنهاد قیمت
1 زمین باغ مسکن باغشهر گلبهار 546 1587.7    123,825,000,000 تمام نقدی   4,164,750,000
2 زمین آپارتمانی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.3 2076.4      186,876,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه    6,056,280,000 دارای 240% تراکم مسکونی
3 زمین تجاری مسکونی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.1 2079.75      384,753,750,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه  11,992,612,500 دارای 80%سطح اشغال و 320% تراکم(شامل80% تراکم تجاری در همکف و 240% تراکم مسکونی در طبقات)
4 زمین تجاری مسکونی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.2 2222.56      388,948,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه 12،118،440،000 دارای 80%سطح اشغال و 320% تراکم(شامل80% تراکم تجاری در همکف و 240% تراکم مسکونی در طبقات)
5 زمین تجاری مسکونی ناحیه 50 هکتاری -بین مجتمع های  مهندس1 و مهندس3 443.4 1202.42      156,314,600,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه   5,139,438,000 دارای 80%سطح اشغال و 320% تراکم(شامل80% تراکم تجاری در همکف و 240% تراکم مسکونی در طبقات)
6 زمین تجاری سایت مسکن مهر بناسازان رمضان – مجاور مسجد نور 957.8        52,679,000,000 تمام نقدی   2,030,370,000
7 زمین کارگاهی ناحیه کارگاهی 19.12 587.46        25,613,256,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه   1,218,397,680 داشتن موافقت اصولی از سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس
8 زمین کارگاهی ناحیه کارگاهی 19.07 3196.82      87,113,345،000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه  26,584,003,500 داشتن موافقت اصولی از سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس
9 زمین آموزشی ناحیه 25 هکتاری فاز یک 254 3774.25        30,194,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه   1,355,820,000 داشتن موافقت اصولی و مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شیراز مطابق آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
10 زمین آموزشی ناحیه 25 هکتاری فاز یک 255 4411.09        35,288,720,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه    1,508,661,600 داشتن موافقت اصولی و مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شیراز مطابق آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
11 زمین ورزشی ناحیه 45 هکتاری فاز یک 348 24407        97,628,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 24 ماه   3,378,840,000 داشتن مجوز از اداره  ورزش و جوانان جهت احداث مجموعه  ورزشی در شهر صدرا
12 زمین فرهنگی ناحیه تعاونی جهاد 455.1 209.02          3,800,000,000 تمام نقدی      380,000,000 داشتن موافقت اصولی یا مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
13 زمین درمانی ناحیه 180 هکتاری 1048.3 178          5,610,000,000 تمام نقدی      561,000,000 داشتن موافقت اصولی یا مجوز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
14 چهار واحد آپارتمانی (شامل واحدهای :1-13-16-18) ناحیه 55 هکتاری فاز یک مجتمع 22 واحدی احداثی در قطعه 461 سرجمع مساحت چهار واحد: 409.04        26,587,600,000 تمام نقدی   1,247,628,000 کل چهار واحد سهم شرکت عمران بصورت یکجا فروخته می شود و تمامی هزینه های مرتبط با تکمیل واحدها تا اخذ پایان کار برعهده خریدار است
15 واحد تجاری طبقه فوقانی مجتمع تجاری زندیه واحد 24 84 15,120,000,000 تمام نقدی      903,600,000
16 واحد تجاری طبقه فوقانی مجتمع تجاری زندیه واحد 24.1 50 10,000,000,000 تمام نقدی      725,000,000
17 واحد تجاری مجتمع مسکن مهر سیمان فارس و خوزستان (آپادانا) – ناحیه 128 هکتاری واحد3 25.15 3,269,500,000 تمام نقدی      326,950,000
18 واحد تجاری ناحیه 25 هکتاری فاز یک – خیابان کوهسار – مجتمع پارسه 16 40.60          7,856,100,000 تمام نقدی      617,805,000 شامل: 28.10 مترمربع فضای مفید – 12.5 مترمربع پارکینگ – فاقد انباری و بالکن
19 واحد تجاری ناحیه 25 هکتاری فاز یک – خیابان کوهسار – مجتمع پارسه 21 41.12          7,504,400,000 تمام نقدی      600,220,000 شامل: 28.62 مترمربع فضای مفید – 12.5 مترمربع پارکینگ – فاقد انباری و بالکن
20 واحد تجاری ناحیه 200 هکتاری- بلوار آرش – مجتمع تجاری امیریه 10 28.26          3,815,100,000 تمام نقدی      381,510,000 شامل: 12.76مترمربع فضای مفید + 12.5 مترمربع پارکینگ +3 انباری و فاقد بالکن می باشد
21 واحد تجاری ناحیه 200 هکتاری- بلوار آرش – مجتمع تجاری امیریه 4 44.88          9,873,600,000 تمام نقدی      718,680,000 شامل: 29.38 مترمربع فضای مفید + 12.5 مترمربع پارکینگ +3 انباری و همچنین  17.15 مترمربع بالکن می باشد