Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه خبرجنوب، شیراز نوین
تاریخ انتشار 1400/06/09
آخرین مهلت 1400/06/22
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را واقع در محدوده قانونی شهر جدید صدرا از طریق آگهی فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، از روز سه شنبه مورخ 9 شهریور ماه به اداره حراست شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا (تلفن : 81-6411979 داخلی 254 و 255 ) مراجعه و جهت کسب اطلاع از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. شایان ذکر است زمان بازدید از املاک (ارائه شده) در ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 17 شهریور ماه و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به اداره حراست شرکت عمران صدرا ، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21 شهریور ماه و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت، در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 22 شهریور ماه خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط فراخوان در اسناد مربوطه درج شده است . ضمناً پرداخت هزینه گزارشات کارشناسی مربوط به تعیین نرخ پایه و هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد. لازم بذکر است برندگان فراخوان باید حداکثر بعد از ده روز کاری نسبت به انجام مناسبات مالی و پرداخت بخش نقدی ملک مربوطه اقدام نمایند.

ردیف کاربری آدرس/نام ناحیه شماره
قطعه/واحد
مساحت (مترمربع) قیمت کل ( ریال) شرایط پرداخت وجه  مبلغ تضمین شرکت در فراخوان (ریال) توضیحات تکمیلی  و مجوزات مورد نیاز در زمان ارائه پیشنهاد قیمت
1 زمین آپارتمانی ناحیه 100 هکتاری – خیابان آزادگان 1 4.01 4999.95 199,998,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه   6,449,940,000 دارای 120% تراکم ساخت
2 زمین آپارتمانی ناحیه 180 هکتاری-بلوار دانش – دانش1 414 537.5 43,000,000,000 تمام نقدی   1,740,000,000 دارای 50%سطح اشغال و 200% تراکم ساخت
3 زمین آموزشی ناحیه 200 هکتاری- خیابان خیام 386 3454.92 27,639,360,000 50%نقد و مابقی طی مدت  2 سال   1,279,180,800 داشتن موافقت اصولی و مجوز از اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان شیراز مطابق آئین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
4 زمین درمانی ناحیه تعاونی زمزم 663.2 4602 36,816,000,000 50%نقد و مابقی طی مدت  2 سال   1,554,480,000 داشتن موافقت اصولی و مجوز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت احداث درمانگاه در شهر جدید صدرا
5 واحد تجاری طبقه فوقانی مجتمع تجاری زندیه واحد 24 84 12,600,000,000 تمام نقدی      828,000,000 فاقد پارکینگ و انباری
6 واحد تجاری طبقه فوقانی مجتمع تجاری زندیه واحد 24.1 50 8,500,000,000 تمام نقدی      650,000,000 فاقد پارکینگ و انباری
7 زمین ورزشی ناحیه 45 هکتاری فاز یک 348 24407 81,763,450,000 30%نقد و مابقی طی مدت  سه سال   2,902,903,500 داشتن مجوز از اداره  ورزش و جوانان جهت احداث مجموعه  ورزشی در شهر صدرا- ضمنا ضابطه زمین شامل10%سطح اشغال و 10%تراکم بوده و اجرای کانال دفع آبهای سطحی از داخل زمین، برعهده برنده فراخوان می باشد