Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه خبرجنوب، شیراز نوین
تاریخ انتشار 1400/07/20
آخرین مهلت 1400/08/08
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را واقع در محدوده قانونی شهر جدید صدرا از طریق آگهی فراخوان عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان، از روز سه شنبه مورخ 20 مهرماه به اداره حراست شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا (تلفن : 81-6411979 داخلی 254 و 255 ) مراجعه و جهت کسب اطلاع از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. شایان ذکر است زمان بازدید از املاک (ارائه شده) در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ27 مهرماه و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به اداره حراست شرکت عمران صدرا ، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 5 آبانماه و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت، در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 8 آبانماه خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط فراخوان در اسناد مربوطه درج شده است . ضمناً پرداخت هزینه گزارشات کارشناسی مربوط به تعیین نرخ پایه و هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد. لازم بذکر است برندگان فراخوان باید حداکثر بعد از ده روز کاری نسبت به انجام مناسبات مالی و پرداخت بخش نقدی ملک مربوطه اقدام نمایند.

ردیف کاربری آدرس/نام ناحیه شماره
قطعه/واحد
مساحت (مترمربع) قیمت کل ( ریال) شرایط پرداخت وجه  مبلغ تضمین شرکت در فراخوان (ریال) توضیحات تکمیلی
1 زمین باغ مسکن باغشهر گلبهار 490.1 1512 87,696,000,000 تمام نقدی   3,080,880,000 دارای 10% سطح اشغال و 15% تراکم ساخت
2 زمین باغ مسکن باغشهر پردیس 298 1000 55,000,000,000 تمام نقدی   2,100,000,000 دارای 10% سطح اشغال و 15% تراکم ساخت
3 زمین آپارتمانی ناحیه 100 هکتاری – خیابان آزادگان 1 4.1 4999.95 199,998,000,000 50%نقد و مابقی ظرف مدت 6ماه   6,449,940,000 دارای 120% تراکم ساخت
4 زمین آپارتمانی ناحیه 100 هکتاری 505 675 40,500,000,000 تمام نقدی    1,665,000,000 دارای 50% سطح اشغال و 200% تراکم ساخت
5 زمین تجاری ناحیه 200 هکتاری 1518 18819.78 2,446,571,400,000 تمام نقدی ############## دارای 60% سطح اشغال و 180% تراکم ساخت
6 زمین ویلایی ناحیه 100 هکتاری 541 240 10,800,000,000 تمام نقدی      774,000,000 دارای 60% سطح اشغال و 180% تراکم ساخت
7 زمین ویلایی ناحیه 100 هکتاری 1323 318.5 17,517,500,000 تمام نقدی      975,525,000 دارای 60% سطح اشغال و 180% تراکم ساخت
8 زمین ویلایی ناحیه 200 هکتاری 723 224 23,520,000,000 تمام نقدی   1,155,600,000 دارای 60% سطح اشغال و 180% تراکم ساخت
9 زمین ویلایی ناحیه 200 هکتاری 724 224 23,520,000,000 تمام نقدی   1,155,600,000 دارای 60% سطح اشغال و 180% تراکم ساخت
10 زمین ویلایی ناحیه 200 هکتاری 732 250 24,250,000,000 تمام نقدی   1,177,500,000 دارای 60% سطح اشغال و 180% تراکم ساخت
11 زمین ویلایی ناحیه 200 هکتاری 733 250 24,250,000,000 تمام نقدی   1,177,500,000 دارای 60% سطح اشغال و 180% تراکم ساخت