Project Description

عنوان مزایده آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه روزنامه های شیرازنوین، خبرجنوب، تماشا
تاریخ انتشار 98/6/16
آخرین مهلت 98/6/31
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را واقع در شهر جدید صدرا از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ 16 شهریور ماه به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : 81-6411979 داخلی 270 ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید از املاک در روز دو شنبه 25 مورخ شهریور ماه و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/6/30 و زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی، در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/6/31 خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط فراخوان در اسناد آن درج شده است ،ضمناً پرداخت هزینه گزارشات کارشناسی تعیین نرخ پایه و هزینه درج آگهی بر عهده برندگان فراخوان می باشد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا

ردیف کاربری آدرس/نام ناحیه شماره
واحد/قطعه
طبقه مساحت (مترمربع) قیمت کل ( ریال) شرایط فروش تضمین مزایده(ریال) توضیحات
۱ باغشهر شمال ۲۰۰هکتاری 2.39 ___ 1551.06 10,857,420,000 فقط بصورت تمام نقدی 653,722,600 ۰
۲ باغشهر شمال ۲۰۰هکتاری 2.61 ___ 1000 9,000,000,000 فقط بصورت تمام نقدی 598,000,000 ۰
۳ باغشهر توسعه فاز یک باغشهر 109.1 ___ 1000 10,000,000,000 فقط بصورت تمام نقدی 628,000,000 ۰
۴ باغشهر توسعه فاز یک باغشهر 110.1 ___ ۱۰۰۰ 10,000,000,000 فقط بصورت تمام نقدی 628,000,000 ۰
۵  باغشهر توسعه فاز یک باغشهر 127.1 ___ ۱۰۰۰ 9,500,000,000 فقط بصورت تمام نقدی 613,000,000 ۰
۶ باغشهر توسعه فاز یک باغشهر 216.1 ___ ۱۰۰۰ 9,000,000,000 فقط بصورت تمام نقدی 598,000,000 ۰
۷ باغشهر توسعه فاز یک باغشهر ۷۰۴٫۴ ___ ۱۰۰۰ 9,000,000,000 فقط بصورت تمام نقدی 598,000,000 ۰
۸ زمین آپارتمانی ناحیه 50هکتاری 12.1 ___ 2782.1 30,603,100,000 ۵۰درصد نقد و مابقی اقساط 24ماهه 1,246,093,000 واگذاری صرفاً به تعاونی های مسکن انجام می گیردو در صورت خرید نقدی شامل 9.1 درصد تخفیف می گردد
۹ زمین آپارتمانی 50هکتاری 14.1 ___ 2680 28006000000 50درصدنقد و مابقی اقساط 24 ماهه 1168180000 واگذاری صرفاً به تعاونی های مسکن انجام می گیردو در صورت خرید نقدی شامل 9.1 درصد تخفیف می گردد
۱۰ زمین آپارتمانی ناحیه100هکتاری 514.4 ___ 784.65 10200450000 فقط بصورت تمام نقدی 634013500 ۰
۱۱ زمین آپارتمانی ناحیه 180هکتاری 6 ___ 12108 96864000000 فقط بصورت تمام نقدی 3233920000 ۰
۱۲ زمین ویلایی ناحیه ۱۰۰هکتاری 876 ___ 246.94 3704100000 فقط بصورت تمام نقدی 349205000 ۰
۱۳ زمین ویلایی ناحیه ۱۰۰هکتاری 869 ___ 236.53 2956625000 فقط بصورت تمام نقدی 295662500 ۰
۱۴ ساختمان مسکونی ویلایی ناحیه زمزم(36 واحدی) 724 39.64 200عرصه و 120اعیانی 3000000000 فقط بصورت تمام نقدی 300000000 مجموعه 36 واحدی
۱۵ واحد تجاری مجموعه تجاری گلبهار 18 همکف 40.85 1500000000 50درصد نقد و مابقی اقساط 24 ماهه 150000000 دارای14.5 مترمربع بالکن می باشد
۱۶ واحد تجاری مجموعه تجاری گلبهار 22 همکف 31.5 1240000000 50درصد نقد و مابقی اقساط 24 ماهه 124000000 دارای 15 مترمربع بالکن می باشد
۱۷ واحد تجاری مجموعه تجاری گلبهار 32 اول 40.85 1400000000 50درصد نقد و مابقی اقساط 24 ماهه 140000000 ۰
۱۸ واحد تجاری مجموعه تجاری گلبهار 34 اول 29 1040000000 50درصد نقد و مابقی اقساط 24 ماهه 104000000 ۰
۱۹ واحد خدماتی مجتمع خدمات خودروئی ناحیه 100 هکتاری 31 ___ 39.64 1228840000 50درصد نقد و مابقی اقساط 24 ماهه 122884000 در صورت خرید نقدی شامل 10 درصد تخفیف می باشد
20 واحد تجاری مجتمع تجاری مروارید ناحیه 180 هکتاری 160 اول 20.52 1539000000 فقط بصورت تمام نقدی 153900000 ۰