Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان عمومی
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار
آخرین مهلت
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد ملک مشروحه ذیل متعلق به خود واقع در پلاک گویم را از طریق فراخوان عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۹۷/۸/۱۹ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۹/۷ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۹/۸ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد مربوطه درج شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک بفرمایید.

Mozayede01