Project Description

عنوان مناقصه آگهی فراخوان فروش
آگهی در محدوده شهر جدید صدرا
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار
آخرین مهلت
دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد ملک زیر متعلق به خود واقع در شهر صدرا را از طریق فراخوان فروش به فروش رساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ ۹۷/۵/۷ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز – شهر جدید صدرا – بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت (تلفن : ۸۱-۶۴۱۱۹۷۹ داخلی ۲۰۳ ) مراجعه و یا از پایگاه www.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ۹۷/۵/۲۲ و زمان بازگشایی در ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۵/۲۳ خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است.

ردیف پروژه آدرس شماره

واحد/قطعه

طبقه مساحت مفید کاربری قیمت کل ( ریال) شرایط فروش تضمین مزایده(ریال) توضیحات
۱ زمین زراعی حریم گویم ۸/۳۸۴۰۹ —– ۲۳۵۰۰۰ زراعی ۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نقد و اقساط ریال ۵,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰% نقد و ما بقی اقساط ۱۸ ماهه