اولین سالن بین المللی تخصصی فوتسال ایران در شهر صدرا احداث می شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا خبر داد: اولین سالن ورزشی بین المللی تخصصی فوتسال ایران در شهر جدید صدرا احداث می شود. به [...]