فرصت‌های سرمایه‌گذاری

فرصت‌های سرمایه‌گذاری

آگهی تمدید فراخوان عمومی فراخوان نوبت دوم جهت شناسایی و انتخاب شریک سرمایه گذار همراه با ارزیابی کیفی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای سیاست های وزارت متبوع و رعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران [...]

آگهی تمدید فراخوان عمومی فراخوان نوبت اول جهت شناسایی و انتخاب شریک سرمایه گذار همراه با ارزیابی کیفی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و در راستای سیاست های وزارت متبوع و رعایت اصل رقابت بین سرمایه گذاران [...]

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content