بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از سالن بین المللی فوتسال صدرا شیراز

معاون وزیر راه و شهرسازی و هیأت همراه از سالن بین المللی شهر صدرای شیراز بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر [...]